21 februari 2022

Ontwikkeling windmolen Krabbegors gestopt

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) heeft besloten de ontwikkeling van windmolen Krabbegors, aan de Van Leeuwenhoekweg in Dordrecht, te beëindigen. Onder de huidige omstandigheden is het niet meer mogelijk deze windmolen te realiseren. Wel is er zicht op een nieuwe ontwikkeling op deze locatie, waarbij grootschalig zonne-energie wordt opgewekt.

Windmolen

Oorzaak stopzetten project

De voornaamste oorzaak van het stopzetten van de ontwikkeling van windmolen Krabbegors is de vertraging die is ontstaan. Door juridische procedures tegen de realisatie van windmolen en een nog altijd niet ingepland hoger beroep bij de Raad van State werd de tijd om de windmolen te realiseren te kort. Er kan niet meer worden voldaan aan de voorwaarden van de SDE+ subsidie. Die schrijft voor dat de windmolen binnen vier jaar na het toekennen van de subsidie in bedrijf moet zijn. Dat lukt niet meer.

Nieuwe ontwikkeling 

Er is op de locatie aan de Van Leeuwenhoekweg wel zicht op een nieuwe ontwikkeling, die ook substantieel bijdraagt aan het opwekken van duurzame energie in Dordrecht. Dat gebeurt in de vorm van zonnepanelen op een bedrijfspand. Het opgestelde vermogen van deze zonnepanelen is vergelijkbaar met die van de windmolen. De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen of deze ontwikkeling er inderdaad gaat komen. 

Kansen

Wethouder Rik van der Linden, tevens vertegenwoordiger namens de gemeente in de ECD: "Natuurlijk balen we ervan om dit besluit te moeten nemen. ECD is al jaren bezig om deze windmolen te realiseren. Maar we moeten realistisch concluderen dat dit niet meer haalbaar is. Tegelijkertijd biedt deze beslissing ook weer nieuwe kansen. Er is zicht op een alternatieve invulling waarbij alsnog veel duurzame energie kan worden opgewekt. Ik hoop dat dat er komt. Per saldo is die uitkomst dan toch positief. Want het gaat er om dat we uiteindelijk energieneutraal worden. Daarom blijven we onvermoeibaar doorgaan met onze inzet op duurzame energie, in welke vorm dan ook, en natuurlijk energiebesparing."

Samenwerking: ECD en Drechtse Energie

ECD, een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC, is opgericht om de ontwikkeling van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. Dat zij nu moet besluiten de ontwikkeling van windmolen Krabbegors te stoppen betreurt de ECD dan ook. Ook omdat inwoners konden participeren en profiteren van de opbrengsten van deze windmolen via de Coöperatie Drechtse Energie.
ECD blijft actief zoeken naar mogelijkheden om in Dordrecht duurzame energie op te wekken. De focus ligt daarbij op het Dordtse zonoffensief. Voorbeelden van projecten zijn de zonneparken Amstelwijck en Crayestein. ECD werkt graag samen met lokale energiecoöperaties zoals Drechtse Energie, met het doel zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in de stad mee te laten doen.